Лотас на асфальце. Алесь Плотка

Люстра, голка і праўда

Чаго толькі ні  сустрэнеш на  дне паэтавай душы! І таўбінскую «рыбу ў нераце», і ахматаўскія «лопухи и  лебеду», ці  вось, прыкладам, такі нетрывіяльны набор: люстра, голка, праўда. Той, хто піша прадмову да зборніка вершаў, павінен, думаецца, адшукаць і перадаць чытачу своеасаблівы ключ ад кнігі — вось так гэта адчыняецца. Мой «Лотас на асфальце» адчыніўся першым вершам.

Цяпер я пачакаю, пакуль чытач адкрые першую старонку зборніка і прачытае гэты верш — «Там».

Можна працягнуць — зараз і ў мяне, і ў чытача агульны, хаця і абмежаваны, набор інструментаў. Люстра, голка, праўда.

Насамрэч — універсальны інструментарый ад чаго заўгодна.

Што мы  бачым у  люстры верша? Рознае. Нехта бачыць сябе — і толькі дзеля гэтага адкрывае паэтычны зборнік, каб адшукаць свае перажыванні, пачуцці, эмоцыі, прадчуванні, выказаныя натхнёным звыш паэтам. Нехта бачыць час — падзеі ў іхнай афарбоўцы, «атмасферу», сатканую з  алюзій і  дэталяў тваёй і  аўтарскай сучаснасці. Нехта бачыць канцэпт  — каханне, смерць, спатканне ці  развітанне ў дакладнай, крыштальна зразумелай (альбо складана зашыфраванай) фармулёўцы. У люстры вершаў Алеся Плоткі мы бачым іх Аўтара.

Для мяне гэта — вельмі важны досвед: прачытаць выключна аўтарскую паэзію, вершы, якія не дазваляюць чытачу залезці ў ботах і палітоне ў аўтарскі сусвет. Ён адмежаваны ад «іншых» сістэмай запазычанняў і барбарызмаў, нечытэльных уголас, але прысутных у тэксце графем, незвычайных метафар, пабудаваных выключна на  «плоткаўскі» манер, сукупнасцю дэталяў, узятых жыўцом, без «псеўдапаэтычнай» апрацоўкі, наўпрост з  аўтарскага «сёння». Здаецца, ты яго бачыш, гэты пабудаваны аўтарам сусвет, але папасці туды немагчыма, бо — люстра.

Ну, хіба ты  адшукаеш няшчыльна падагнаны радок і праслізнеш туды, бы голка. Альбо ў добра падагнаным радку раптам з літасці аўтара сустрэнецца агульназразумелая спасылка на падзею, персону, цытату, якая адгукнецца і табе. Гэтыя спасылкі раптоўна асвятляюць тэксты надзеяй, уласцівай лабірынту: о, нам  — сюды! Кніжнік Максім, сена, размеценае на асфальце, гламурныя літвіны, аста-Чапскі-ла-віста: раптоўнае, нібы вастрыё голкі, паразуменне з аўтарскай манерай будаваць метафару раскрывае ўвесь верш, дазваляе і табе далучыцца да агульнага блукання ў  сістэме люстраў, дзе адбіваецца чалавек і ягоны свет.

Уласна кажучы, гэта і  ёсць праўда Алеся Плоткі: паэтычнае выказванне перш за  паразуменне, запрашэнне да  агульнага блукання замест гульні ў  «паэтычныя паддаўкі», прапанова далучыцца да  шыфраў, знайсці агульныя коды, якія раней вам прыносілі на  сподачку, а тут — паспрабуй адшукай. Праўда люстра, праўда голкі.

Тое, што ляжыць на дне паэтавай душы.

Ганна Севярынец.

(з прадмовы да кнігі)

Пакінуць адказ